Home >  > 马来语备忘

马来语备忘

1.mahu mengakses kenalan anda 想要访问您的联系人

2.
cari kenalan 查找联系人
jangan benarken 不允许
buka tetapan 打开设置

3.
mengikuti 跟随
untuk anda 为你

4.
akaun 帐户
keselamatan 安全

kandungan &paparan 内容与展示
pemberitahuan tolak 拒绝通知
bahasa 语
sejarah tontonan 查看历史
keutamaan kandungan 内容优先
peparan 暴露
masa skrin 检测时间
mod keselamatan keluarga 家庭安全模式

sokongan &perihal 支持与细节

5.
beli sini 在这里买

6.
tiada sambungan internet 没有网络连接

暧昧帖

本文暂无标签